Choの例文や意味・使い方に関するQ&A

「Cho」を含む文の意味

Q: Hãy chỉ cho tôi từ "characteristic" とはどういう意味ですか?
A: QAの全文をご確認ください
Q: hãy cho tôi biết cách người anh mời nhau đi ăn とはどういう意味ですか?
A: Please tell me how you invite each other to eat. If it is a friend I would say "Do you fancy coming over for a meal?"
Q: Nếu có thể hãy cho tôi một niềm tin とはどういう意味ですか?
A: I want to job
Q: đóng góp cho tập thể とはどういう意味ですか?
A: “ contribute to community “

「Cho」の使い方・例文

Q: hãy chỉ tôi đặt ví dụ cho từ most を使った例文を教えて下さい。
A: Most people in my school are tall.
Most of my clothes are black.
Most women prefer to cook than clean.
Mostly boys play games at my work.
Most of the time, I like to eat.
Q: cách bạn nói : tôi không biết , bạn có thể chỉ cho mình được không “ trong tiếng anh nhiw thế nào を使った例文を教えて下さい。
A: QAの全文をご確認ください
Q: bạn có thể chỉ cho tôi cách phát âm câu What's the matter?? を使った例文を教えて下さい。
A: QAの全文をご確認ください
Q: hãy chỉ cho tôi học từ vựng với を使った例文を教えて下さい。
A: please tell me how to learn new vocabulary properly.

「Cho」の類語とその違い

Q: Can I と I can tôi không biết dùng như thế nào cho đúng はどう違いますか?
A: Can I ... is a question.
For example: Can I have a glass of water?

I can ... is a statement (about what you can do).
For example: I can play piano.

「Cho」を翻訳

Q: làm ơn cho tôi đi nhờ xíu は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: Please let me go.
Q: tôi có thể giúp gì được cho bạn? は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: Can I help u?
Q: Bạn có thể chỉ đường cho tôi được không? は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: Can you show me the way ?
Please show me the way
Q: "Cho tôi gửi cuốn sách nayg cho anh ấy" は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: Let me send this book to him.
Q: tội cho cô gái ấy は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?

「Cho」についての他の質問

Q: Hãy chỉ cho tôi cách nói tiếng anh giỏi
A: em có thể thử nghe 'Pet' và 'Cat trên youtube, hoàn toàn miễn phí và giúp em trau dồi thêm kĩ năng nghe nữa
Q: hãy cho tôi lời khuyên từ giọng nói この表現は自然ですか?
A: phát âm chưa đúng
Q: hãy chỉ cho tôi cách học tốt tiếng anh.
please !の発音を音声で教えてください。
A: Để tăng vốn từ, mình chia sẻ với bạn ứng dụng học từ Vựng Flashcard tiếng Anh kèm hình ảnh rất hay. Có kèm cả phát âm Anh-Anh (Cambridge) và Anh-Mỹ (Oxford). Nếu bạn dùng Android thì tải về dùng thử nhé: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.datnguyenbinh.magicflashcard
Q: cho tôi hỏi sắp xếp câu này đúng chưa? " What are you going to when are you go on holiday?
A: Thật ra sắp xếp câu chả có cách gì, cái chính là bạn phải thuộc cấu trúc câu đã (Chủ ngữ + Vị ngữ + Tân ngữ). Các từ như should, can, would,...... là modal verb như bạn vừa hỏi trên. Nó luôn đứng trước động từ chính và động từ chính đứng sau luôn ở dạng nguyên thể ( Vd : They should clean the car). Về cấu trúc các thì thì bạn thuộc đã, rồi học sâu hơn bạn thêm mắm them muối vào là ok.
Nó chả có bí quyết gì, chỉ cần bạn nhớ và áp dụng đúng thì bạn sẽ được điểm cao.
( Mà điểm quan trọng gì, nhưng nó vẫn sẽ đánh giá quá trình học tập của bạn đó. Good luck !)
Q: Hãy chỉ cho tôi cách phát âm chữ ngựa vằn trong tiếng Anh thật chuẩnの発音を音声で教えてください。
A: QAの全文をご確認ください

関連する単語やフレーズの意味・使い方

新着ワード

cho

HiNativeは、一般ユーザー同士が互いに知識を共有しあうQ&Aサービスです。回答が必ず合っているという保証はございません。

新着質問
話題の質問
オススメの質問