Hindiの例文や意味・使い方に関するQ&A

「Hindi」を含む文の意味

Q: Negative Hindi
とはどういう意味ですか?
A: QAの全文をご確認ください
Q: Motivate in Hindi とはどういう意味ですか?
A: utsaah karana
Q: in Hindi protester set vehicles ablaze とはどういう意味ですか?
A: अनशन करनेवाले लोगों ने गाड़ियां जला डाली ।
Q: flew mean in Hindi とはどういう意味ですか?
A: QAの全文をご確認ください
Q: "dapper" means in Hindi とはどういう意味ですか?
A: It is right? Sorry bt I don't think so

「Hindi」の使い方・例文

Q: Hindi naman sa kinakampihan ko siya を使った例文を教えて下さい。
A: @Lhey_Za

"It's not that I'm on her/his side"
Q: how to learn Hindi to English を使った例文を教えて下さい。
A: QAの全文をご確認ください

「Hindi」を翻訳

Q: Hindi ko agad makuha ang sayaw niya dahil sa malabo kong mga mata. in English は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: I can’t follow his/her dance steps quickly because of my poor vision.
Q: 'Hindi pa ako nakaka akyat sa puno..Bahay palang na aakyatan ko' は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: I haven’t gone up to the tree yet, I’ve only gone up to the house.
Q: it's raining very hard ...???? in Hindi は 英語 (イギリス) で何と言いますか?
A: It's raining cat's and dogs..
Ye muhaawraa (phrase) he
Q: Hindi ko sinasadya. Wala akong intensiyon na paghintayin ka. は 英語 (イギリス) で何と言いますか?
A: I didn't mean it. I didn't intend to make you wait.
Q: Hindi ako nakabalik agad kasi nagkasakit ako? は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: @quasinfiniteee: thank you:)

「Hindi」についての他の質問

Q: Hindi
この表現は自然ですか?
A: You’re asking about the word Hindi? I don’t understand your question.
Q: I have written and spoken in Hindi also. この表現は自然ですか?
A: A better way to say also in this instance would be “as well”, or you could say “I have written and spoken in Hindi, too.”
Q: I have to speak Hindi with or during or between English. この表現は自然ですか?
A: with or between. Not during
Q: I've to speak both Hindi and English. この表現は自然ですか?
A: @Kapil90: I have to speak both Hindi and English

I have- must be 2 words in this sentence
Q: what for us.? in Hindi
A: QAの全文をご確認ください

関連する単語やフレーズの意味・使い方

新着ワード

hindi

HiNativeは、一般ユーザー同士が互いに知識を共有しあうQ&Aサービスです。回答が必ず合っているという保証はございません。

新着質問
話題の質問
オススメの質問