Khoeの例文や意味・使い方に関するQ&A

「Khoe」を翻訳

Q: bạn có khoe không? は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: Câu trả lời này có thể hữu ích.

https://hinative.com/questions/7993991
Q: khoe は 英語 (イギリス) で何と言いますか?
A: QAの全文をご確認ください
Q: bạn khoe không は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: Câu trả lời này có thể hữu ích.

https://hinative.com/questions/10373821
Q: khoe khoang は 英語 (イギリス) で何と言いますか?
A:
" To show off"

関連する単語やフレーズの意味・使い方

新着ワード

khoe

HiNativeは、一般ユーザー同士が互いに知識を共有しあうQ&Aサービスです。回答が必ず合っているという保証はございません。

新着質問
話題の質問
オススメの質問