Maramingの例文や意味・使い方に関するQ&A

「Maraming」を翻訳

Q: Maraming Salamat po は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: "Thank you very much"
Q: Maraming tao ang nag apply ng trabaho pero bandang huli marami ang umatras. は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: There's a lot of people who applied for the job, but at the end, there's also a large number of people who backed out.
Q: Maraming mga tao ang ayaw sa death penalty kasi kadalasan ang mahihirap lamang ang napaparusahan hindi ang mayayaman. は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: Maraming salamat sa tulong

関連する単語やフレーズの意味・使い方

新着ワード

maraming

HiNativeは、一般ユーザー同士が互いに知識を共有しあうQ&Aサービスです。回答が必ず合っているという保証はございません。

新着質問
話題の質問
オススメの質問