Raheの例文や意味・使い方に関するQ&A

「Rahe」を翻訳

Q: fake rahe ho tum khana kyuki aaj roti sukhi h
thodi izzat se feko sahab Meri beti Kal se bhukhi h は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A:

wow 👌👍👌👍👌👍👌👌👌 golden line
Q: so rahe ho kya は 英語 (イギリス) で何と言いますか?
A: QAの全文をご確認ください
Q: wo rahe papa は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: There's your dad/papa
Q: so rahe ho kya abi tak.uth jao din nikal gya hai は 英語 (イギリス) で何と言いますか?
A: QAの全文をご確認ください

関連する単語やフレーズの意味・使い方

新着ワード

rahe

HiNativeは、一般ユーザー同士が互いに知識を共有しあうQ&Aサービスです。回答が必ず合っているという保証はございません。

新着質問
話題の質問
オススメの質問