Sasabihinの例文や意味・使い方に関するQ&A

「Sasabihin」を翻訳

Q: sasabihin ko sa Kaniya na huwag mag fight with fire sa pamamagitan ng pag respond din sa kanila ng hate and bashing comment は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: I was going to tell him/her that you should not fight fire with fire through responding to their hate and bashing comments.


Maiging kumpletuhin po natin ang ekspresyong, "Fight fire with fire" kahit po ito ay nagagamit na sa wikang Tagalog.

"Fight fire" ay mahirap intindihin, kaya mas maiging nakakumpleto ito sa "Fight fire with fire".

関連する単語やフレーズの意味・使い方

新着ワード

sasabihin

HiNativeは、一般ユーザー同士が互いに知識を共有しあうQ&Aサービスです。回答が必ず合っているという保証はございません。

新着質問
話題の質問
オススメの質問