Trongの例文や意味・使い方に関するQ&A

「Trong」を含む文の意味

Q: trong khi đang nấu ăn, tôi bị bỏng とはどういう意味ですか?
A: I got burned while cooking.
Q: "Fantastic" có nghĩa là gì? tôi đoạn hội thoại có câu "You look fantastic" có nghĩa là trông bạn thật tuyệt. Nhưng trong từ điển tôi đọc "fantastic" có nghĩa là lập dị, kì quái. help me!!!! とはどういう意味ですか?
A: fantastic means great : weird is not the meaning of fantastic
Q: “Beaten track” trong go off the beaten track nghĩa là gì ạ? とはどういう意味ですか?
A: Do something different, or go in a different direction. The beaten track is a path most people take, so when you go off the beaten track, you are not doing what the others are doing
Q: Nói dối có nghĩa là gì trong tiếng anh とはどういう意味ですか?
A: Lie means to be dishonest
Or to lie down is the present form of lay.
Q: I hate you có nghĩa trong English (US)? とはどういう意味ですか?
A: QAの全文をご確認ください

「Trong」の使い方・例文

Q: Bây giờ trong lòng em rất nhớ anh を使った例文を教えて下さい。
A: I really miss you right now . Every single moment I miss you!
Q: báo thức trong tiếng hàn là gì を使った例文を教えて下さい。
A: 포함된 예시 문장을 보여주세요. 가능한 한 일상적으로 쓰는 표현을 많이 제시해주세요


Please show me example sentences with
Q: cách giới thiệu bản thân trong tiếng anh là gì を使った例文を教えて下さい。
A: QAの全文をご確認ください
Q: tôi đang buồn và mất phương hướng trong cuộc sống を使った例文を教えて下さい。
A: QAの全文をご確認ください

「Trong」を翻訳

Q: ai đang trốn trong quả trứng này thế nhỉ? は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: Come on là đi nào nhé
Q: “xịn” trong tiếng anh như thế nào vậy ạ ? は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: Hình như ko có, có thể nói really good hay the best cũng được
Q: tôi gặp khó khăn trong việc học các thì căn bản của tiếng anh は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: I have difficulties in learning basic tenses in English
Q: bạn làm nghề gì vậy trong tiếng anh は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: What is your job now?
Q: tình bạn là thứ quý giá trong cuộc sống của chúng ta vì vậy chúng ta cần biết trân trọng nó は 英語 (アメリカ) で何と言いますか?
A: Friendship is a value of our life. So that, we need to know how to respect it

「Trong」についての他の質問

Q: Gona/wana:nghĩa là gì và cách dùng 2 từ này trong trường hợp nào
A: QAの全文をご確認ください
Q: tôi ước tôi sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai. この表現は自然ですか?
A: tương lai không xác định được khi nào nên nhớ thêm the vào trước future nhé
Q: trong tương lai tôi muốn trở thành kế toán viênの発音を音声で教えてください。
A: QAの全文をご確認ください
Q: từ " tươi mới " trong tiếng anh là gì vậy ạ
A: QAの全文をご確認ください
Q: How do say " Tôi sẽ trở thành thông dịch viên trong tương lai"
A: QAの全文をご確認ください

関連する単語やフレーズの意味・使い方

新着ワード

trong

HiNativeは、一般ユーザー同士が互いに知識を共有しあうQ&Aサービスです。回答が必ず合っているという保証はございません。

新着質問
話題の質問
オススメの質問